Sound Track 790 Views

Player Selector

Episode List

Schwarzesmarken ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

Schwarzesmarken ตอนที่ 1-12 ซับไทย [จบ]

เรื่องย่อ

กองพันหน้ากากทมิฬ กองกำลังเยอรมันตะวันออกที่ 666 ที่เรียกว่า Schwarzesmarken (หน้ากากดำ) กองพันพิเศษที่มีหน้าที่ในการเล่นงานพวก BETA ด้วยวิธีการที่ต่างออกจากหน่วยอื่น โดยเล็งพวก Lux และ Magnus Lux ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่ชำนาญการโจมตีระยะไกล เป็นเป้าหมายหลักก่อนเสมอ


Tags:

what going on?